• Мотивирани от любовта към лова и природата и на база нашия над двадесет годишен опит в леенето и механичната обработка на черни и цветни метали, ние от HQS Team създадохме за Вас супресорите Slim, Hunter и Special. Конструирани и изработени от специални алуминиеви сплави, чрез най-модерните технологии и методики за контрол и изпитване на продуктите, супресорите Slim, Hunter и Special ще задоволят и най-капризният вкус.

  • Stack offers a clean and contemporary to suit a range of purposes from corporate, tech startup, marketing site to digital storefront. Elements have been designed to showcase content in a diverse yet consistent manner.

    Multiple font and colour scheme options mean that dramatically altering the look of your site is just clicks away — Customizing your site in the included Variant Page Builder makes experimenting with styles and content arrangements dead simple.

  • TommusRhodus is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support. Recognised and awarded by Envato on multiple occasions for producing consistently outstanding products, it's no wonder over 40,000 customers enjoy using TommusRhodus themes.

Нашите продукти

Ние конструирахме супресори частично покриващи цевта /over barrel/, които само с подмяната на една втулка могат да бъдат присъединени към всяка Ваша цев! Ние знаем какво ще Ви бъде необходимо при използването на супресорите, затова сме добавили в комплекта аксесоари на стойност 80 лв., които са специално за Вас!