Мениджмънт

Моделът на управление на БАМЕКС-98 АД е базиран на устойчивото развитие и непрекъснато обучение на персонала. Притежаваме екип, изграден от високо квалифицирани инженери и икономисти, както и повече от 20 годишен опит и знания в разработването на нови продукти. Само за последното десетилетие във фирмата са усвоени над 100 нови продукта. Нека Ви запознаем с основните играчи на отбора.

engineering Инж. Ненко Спасов

Изпълнителен директор

email email: spasov@bamex.bg

engineering Инж. Красимир Иванов

Директор производство

email email: ivanov@bamex.bg

engineering Инж. Мариан Геновски

Глевен технолог

email email: genovski@bamex.bg

person_outline Румен Каламов

Мениджър продажби

email email: kalamov@bamex.bg