Новини

БАМЕКС-98 АД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0009-C01

БАМЕКС-98 АД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0009-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083…

БАМЕКС 98 АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

Фирма БАМЕКС 98 АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0981-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от…