Инструкция за безопасна експлоатация;
Инструкция за монтаж;
Инструкция за поддръжка

warning_amber СУПРЕСОРИТЕ HQS СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УПОТРЕБА САМО С ТЕХНИЧЕСКИ ГОДНИ, ФАБРИЧНИ ОРЪЖИЯ, С НАЛИЧНА РЕЗБА НА ЦЕВТА ЗА ТАЗИ ЦЕЛ!

ИЗТЕГЛИ ИНСТРУКЦИИТЕ В PDF ФОРМАТ ОТ ТУК

ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ:

 1. Супресорът отговаря на калибъра на оръжието и размерът на присъединителната му резба е същият, като тези на цевта!
 2. Супресорът е в напълно сглобен вид с навити до упор камери!
 3. В супресора няма чужди тела, запушващи централния отвор. Проверете това визуално и чрез разклащане.
 4. За модела “Special” визуално проверете канала между двете камери за чужди тела и замърсявания и внимавайте да не го закривате, когато поставяте неупреновия протектор.
 5. Супресорът е напълно завит до упор върху цевта и няма никакви луфтове между тях! Това да се проверява системно и по време на стрелба.
 6. При стрелба супресорът се загрява! Има опасност от изгаряне при допир!
 7. Интензитетът на стрелба трябва да е такъв, че да не доведе до прегряване на Супресора!
 8. При стрелба, наред с другите химични съединения се образува конденз, съдържащ амоняк. Ето защо супресора трябва да се сваля от оръжието веднага след употреба и винаги преди оръжието да се опакова за транспортиране в почистен вид.
 9. Химичните отлагания в супресора трябва да се почистват системно и той да бъде смазан. Това удължава живота му!
 10. Не използвайте остри и абразивни инструменти за почистване на Супресора.
 11. Не използвайте за почистване петролни продукти или продукти на спиртна основа. Остатъчните пари могат да доведат до взрив при последващ изстрел!
 12. Препоръчваме за почистване на Супресора да се използва почистващ препарат за оръжейни супресори BALISTOL! Подробна инструкция за употребата му ще намерите на етикета на продукта.

warning_amber ВНИМАНИЕ!!!
Неспазването на тези инструкции може да доведе до перманентно увреждане на цевта на оръжието или да отслаби елементите на супресора отвътре. Това от своя страна може да повреди продукта и да повлияе върху безопасността при използването му.